w Archiwum Naukowym MBL w Sanoku

W ramach zadania dotyczącego Archiwum Nowicy-Przysłup realizowanego w 2019 r. dzięki dotacji z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i środków Fundacji Memo wykonaliśmy kwerendy dotyczące Nowicy m.in. w Archiwum Naukowym Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Uzyskaliśmy dostęp do 309 archiwalnych negatywów 34 budynków drewnianych – łemkowskich chyż – które zeskanowaliśmy. Z całym materiałem można zapoznać się na stronach wspomnianego Archiwum.

fot. R. Pazdur, M. Kudłacik