O STRONIE…

Strona internetowa poświęcona jest łyżkarstwu i tradycyjnej obróbce drewna na Łemkowszczyźnie. Na stronie znalazły się informacje o łyżkarzach i osobach zajmujących się tradycyjną obróbką drewna (zakładka SPECE) zamieszkujących przede wszystkim wsie: Nowica, Leszczyny, Kunkowa, Bielanka (historie miejscowości również znalazły się na stronie). Stworzone zostały biogramy jedynie tych osób, z którymi zdołano porozmawiać (podmenu POTRAFIĄ w zakładce SPECE) albo, do których potomków udało się dotrzeć i tym samym pozyskać biogramy czy zdjęcia (podmenu POTRAFILI w zakładce SPECE). Czytając ich życiorysy i opowieści o rzemiośle poznajemy jednocześnie opisy narzędzi i swoiste nazewnictwo związane z tym fachem a także szlaki handlowe i sposoby zbytu towarów. Ale strona nie jest poświęcona jedynie odległej przeszłości – znajdują się tu także informacje na temat teraźniejszości i możliwości nauki tradycyjnego łyżkarstwa.  

Zachęcam również do zapoznania się z publikacją w wersji elektronicznej, która powstała jako wynik wieloletnich badań terenowych, kwerend archiwalnych i muzealnych – o których również mowa jest na stronie – a w całości poświęcona jest omawianemu tematowi. Na stronie znajdą Państwo również trzy filmy mego autorstwa dotyczące łyżkarstwa w Nowicy a także linki do materiałów audiowizualnych innych autorów, które podejmują interesujący nas temat.

z pozdrowieniami

Regina Pazdur