PIOTR MICHNIAK

Rzemieślnik i rękodzielnik ludowy. Jedyny łyżkarz z Nowicy (i okolicy) posługujący się przy toczeniu łyżek tokarką sznurkową. Pochodzi z pokolenia znanej i cenionej łemkowskiej rodziny Michniaków zajmującej się od co najmniej 3 pokoleń wyrobem łyżek i innych wyrobów drewnianych codziennego użytku (np. foremek drewnianych na masło tzw. ”baranków”). Depozytariusz kultury lokalnej i regionalnej w zakresie rzemiosła ludowego jakim jest łyżkarstwo. Współpracujący z wieloma ośrodkami kultury i nauki w Polsce, muzeami oraz skansenami. Zrekonstruowane przez niego tokarki ręczne, za pomocą których w Nowicy i Przysłupiu powszechnie toczono łyżki do lat 70. XX wieku wchodzą w skład zasobu Zagrody Maziarskiej w Łosiu, Skansenu w Nowym Sączu oraz Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Jego pracownia znajduje się na Szlaku Rzemiosła Małopolski. Uczestnik licznych festiwali i konkursów o zasięgu ogólnopolskim, wydarzeń promujących region oraz tych związanych z niematerialnym dziedzictwem kulturowym mniejszości etnicznej Łemków będącym integralną częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski. W 2013 roku wziął udział – razem z innymi rzemieślnikami z Beskidu Niskiego w realizowaniu projektu „Kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła Łemkowszczyzny przez przeprowadzenie warsztatów łyżkarstwa, maziarstwa i wypalanie dziegciu”. W 2016 r. był Mistrzem w projekcie „Mistrz tradycji” realizowanym w ramach Programu MKiDN pod tym samym tytułem; jego uczniem jest m.in. Artur Szpil. W jego pracy często pomaga mu żona Małgorzata, która zajmuje się artystycznym przyozdabianiem łyżek i innych wyrobów z drewna a także wyrabia zabawki z siana. Piotr Michniak angażuje się również w działalność na rzecz wsi i gminy, pełnił funkcję radnego a także jest długoletnim sołtysem Nowicy.

Występował w licznych filmach i programach dokumentujących łyżkarstwo na Łemkowszczyźnie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *