ONI POTRAFILI

Stworzone zostały biogramy jedynie tych osób, do których potomków udało się dotrzeć i tym samym pozyskać informacje czy zdjęcia (podmenu POTRAFILI w zakładce SPECE). Czytając ich życiorysy i opowieści o rzemiośle poznajemy jednocześnie opisy narzędzi i swoiste nazewnictwo związane z tym fachem a także szlaki handlowe i sposoby zbytu towarów. Dużą, dodatkową pomoca okazały się być, uzyskane podczas kwerend w Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, archiwalne wywiady dotyczące obróbki drewna przeprowadzone przez studentów i studentki pod kierunkiem profesora Romana Reinfussa z nieistniejącej dziś Katedry Etnografii i Etnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Badania terenowe przeprowadzane były w Nowicy, Leszczynach i Kunkowej przez okres 1,5 miesiąca w terminie od maja 1962 r. do lutego 1966 r.