POTRAFIĄ…

Mimo tego, że wyrób (bez użycia maszyn na prąd) łyżek i innych drobnych przedmiotów z drewna nie jest już spotykany powszechnie na Łemkowszczyźnie, wciąż istnieją osoby, które potrafią to robić. Są to mężczyźni głównie mieszkający w Nowicy ale także w Kunkowej i Leszczynach. Na stronie zamieszczono ich krótkie i dłuższe biogramy niekiedy wraz z wywiadami, w których opowiadają o swoim rzemiośle. Z racji tego, iż wyrób łyżek metodą maszynową również zanika i jest w odwrocie dokonano starań by i ten obszar działalności pozarolniczej wśród Łemków i szerzej współczesnych mieszkańców Łemkowszczyzny udokumentować.

Piotr Michniak z Nowicy podczas nauki robienia łyżki na tokarce sznurkowej (smykowej).