NOWICA

Nowica to jedyna ze wsi, znanych z łyżkarstwa w zachodniej Łemkowszczyzny, która doczekała się własnej monografii. Książkę pod tytułem „Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dzieje Przysłopia i Nowicy” napisała Zofia Szanter[1]. Praca ta została nagrodzona w IV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” organizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju polskiego Rolnictwa. Szanter pisząc swoją pracę korzystała z opracowań naukowych, ksiąg metrykalnych, materiałów archiwalnych z XVIII wieku znajdujących się w archiwach w Przemyślu i Sanoku oraz w Archiwum Narodowym w Krakowie. Oprócz tego przeprowadziła wywiady z mieszkańcami Nowicy i Przysłopia. W publikacji znajduje się dużo informacji, które można odnieść nie tylko do Nowicy i Przysłopia ale także do innych okolicznych miejscowości jak i szerzej całej Łemkowszczyzny. Na niniejszej stronie internetowej, najbardziej obszernie i z szerszej perspektywy zaprezentowano dzieje Nowicy, uwzględniając w tej narracji pewne tematy, które dotyczą Łemków niegdyś mieszkających także w Przysłopiu, Kunkowej, Leszczynach i Bielance – dlatego zachęcam osoby poszukujące informacji o codziennym dawnym życiu w wymienionych wsiach do zapoznania się także z zaprezentowaną tutaj historią Nowicy. (patrz podmenu)


[1] Z. Szanter, Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dzieje Przysłopia i Nowicy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.