NARZĘDZIA

W trakcie badań terenowych i kwerend poszukiwano m.in, informacji na temat narzędzi używanych podczas tradycyjnej obróbki drewna na zachodniej Łemkowszczyźnie.