w Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoku

W 2019 r. w ramach zadania dotyczącego Archiwum Nowicy-Przysłup (współzałożonego przez autorkę niniejszej strony) realizowanego dzięki dotacji z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego i środków Fundacji Memo wykonaliśmy kwerendę m.in. Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoku. Wyniki kwerendy, dotyczącej Nowicy zamieszczone są na stronie wspomnianego Archiwum. Poniżej parę fotografii dokumentujących pobyt,