w Pracowni Dokumentacji i Informacji Etnograficznej UJ w Krakowie

To nieznane mi dotąd źródło archiwaliów odwiedziłam w maju 2023 r. W wyniku kwerendy przeprowadzonej w Pracowni natrafiłam m.in. na ciekawy wywiad dotyczący Muzeum stworzonego przez Pawła Stefanowskiego w Bielance. Była to pierwsza moja wizyta w tej placówce pięknie położonej w samym centrum starego miasta w Krakowie.

Na stronie archiwum czytamy:

“Historia archiwum materiałów źródłowych IEiAK UJ sięga 1926 roku, kiedy to powołano Katedrę Etnografii Słowian z prof. Kazimierzem Moszyńskim jako kierownikiem. Od 2013 roku jednostka ta funkcjonuje w rozszerzonej formule jako Pracownia Dokumentacji i Informacji Etnograficznej.

Gromadzona przez blisko 100 lat dokumentacja posiada unikalny charakter. Stanowi ona cenne źródło informacji nie tylko dla etnologów i antropologów kulturowych, ale również dla historyków, folklorystów, językoznawców, socjologów, specjalistów od architektury, sztuki medycyny czy botaniki. Materiały te spotykają się również z zainteresowaniem dziennikarzy, działaczy regionalnych i artystów.

Działalność archiwum koncentruje się przede wszystkim na zbieraniu wyników badań terenowych: transkrypcji rozmów, notatek, fotografii, rysunków, nagrań dźwięku i obrazu. W jego zasobach znajdują się także: kwestionariusze badawcze, prace dyplomowe studentów, spuścizny naukowe pracowników (m.in. po Jadwidze Klimaszewskiej, Mieczysławie Gładyszu, Teresie Dobrowolskiej, Leszku Dzięglu i Annie Zambrzyckiej), jak również dary od osób prywatnych i instytucji pozauniwersyteckich”.