W NOWICY I PRZYSŁUPIU

Badania terenowe w Nowicy i Przysłupiu prowadzę od 2016 r. Wówczas to realizowałam swój pierwszy projekt stypendialny MKiDN dotyczący łyżkarstwa na Łemkowszczyźnie. Od tego czasu przeprowadziłam szereg wywiadów z mieszkankami i mieszkańcami wsi, dotyczyły one głównie tradycyjnej obróbki drewna na tym terenie, ale nie tylko, również pisankarstwa czy kolędowania z Teatrem Węgajty i dawnych zwyczajów związanych ze świętami.

tekst i fot. Regina Pazdur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *