W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM W KRAKOWIE

W ramach stypendium twórczego MKiDN oprócz badań terenowych wykonuje również kwerendy w różnych miejscach w kraju.

Byłam również w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Znajduje się tam wiele eksponatów związanych w łyżkarstwem w Nowicy, Przysłupiu, Leszczynach, Kunkowej i Bielance. Właśnie jestem w trakcie opracowania wyników kwerendy i zastanawiam się, nad tym których eksponatów wizerunki fotograficzne powinny znaleźć się w pierwszej kolejności w przygotowywanej publikacji i na stronie internetowej. Niestety nie mogę wykonywać samodzielnie fotografii eksponatów, muszę wnioskować o ich wykonanie przez pracowników muzeum, powyżej 10 sztuk odpłatnie… To standard jeśli chodzi o krajowe placówki tego typu.

Poniżej kilka fotografii z mego pobytu zarówno na kwerendzie dotyczącej samcyh zbiorów MEK jak i w Archiwum MEK (Dział Dokumentacji Kontekstów Kulturowych)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *