e-book o łyżkarstwie…

Posted on

Prace nad książką dotyczącą łyżkarstwa dobiegają końca. Jak pisaliśmy w poprzednim poście dotyczącym publikacji trwają prace nad publikacją w wersji elektronicznej dotyczącej łyżkarstwa. Do końca roku ma się ukazać e-book autorstwa Reginy Pazdur, zatytułowany “Łyżkarstwo na Łemkowszczyźnie”.

“Publikacja została podzielona na trzy główne rozdziały. W dwóch pierwszych poruszam zagadnienia dotyczące Łemkowszczyzny, nazwy i pochodzenia Łemków (Rozdział 1.) oraz przedstawiam zarys historii wsi będących przedmiotem badań (Rozdział 2.) W rozdziale trzecim, w całości poświęconym podstawowym zagadnieniom związanym z łyżkarstwem i tradycyjną obróbka drewna, podejmuję tematy dotyczące w pierwszej kolejności samego drewna jako surowca w łyżkarstwie następnie sposobów, technik i narzędzi stosowanych w tym rzemiośle a także rodzajów wyrobów ich sprzedaży i handlu. W przedostatnim podrozdziale podejmuję temat wpływu elektryfikacji na proces tworzenia drobnych przedmiotów z drewna. W rozdziale ostatnim przyglądam się swoistemu odrodzeniu zainteresowania tradycyjnym łyżkarstwem”.

Regina Pazdur

Wszystkim nie mogącym doczekać się publikacji życzymy dużo cierpliwości.

Regina Pazdur w Pracowni Dokumentacji i Informacji Etnograficznej (Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego), fot. M. Kudłacik